Hiển thị tất cả 12 kết quả

Tim Mạch Thần Kinh

flecaine 100mg.y

380.000 

Tim Mạch Thần Kinh

Flecaine 100.x

380.000 

Tim Mạch Thần Kinh

Sintrom4mg.x

260.000 

tiểu đường

Diamicron 60mg.x

175.000 

Tim Mạch Thần Kinh

micardis 40mg.y

297.000 

Tim Mạch Thần Kinh

Bluepine 5mg

90.000 

Tim Mạch Thần Kinh

vastarel MR.x

150.000 

Tim Mạch Thần Kinh

Digoxin 0,25mg

85.000 

Tim Mạch Thần Kinh

concor 5mg.x

Tim Mạch Thần Kinh

plavix 75mg.x

230.000 

cơ xương khớp

Kelfer 500.x

550.000